Til virksomheder

 • "Skyggeværdier". Når værdier bare er ord og ikke giver retning. 2009
 • Illustration til (norsk) strategidokument. 2013
 • Detalje af illustration om tilpasningsevne. 2010
 • Customer ideation. 2014
 • Illustration til (norsk) strategidokument. 2013
 • Til powerpoint om ergonomi. Forklaring af statisk belastning. 2103
 • Til powerpoint om ergonomi. Arbejdshøjde. 2013
 • Til powerpoint om ergonomi. Arbejdsrotation. 2013
 • Rekruttering via sociale medier. Illustration til powerpoint for Nordic Media Team, 2012
 • Illustration til powerpoint om bæredygtighed. 2012

OBS! Har du brug for live visualisering under en konference kan du læse mere under Graphic Recording.

Pimp my PowerPoint!

Hvor det ene holder op og det andet begynder, er ikke altid så let at definere. Men det handler om visualisering. Uanset om det gælder PowerPointen eller strategidokumentet kan vi puste liv i budskabet og sørge for, at pointen bliver leveret med størst mulige gennemslagskraft.

Når I omhyggeligt har sat ordene sammen, kan tegningerne levendegøre det mere udefinerbare og måske følelsesmæssige indhold. Det, der gør at vi intuitivt ser og forstår samme budskab.

Hvad vi kalder denne visualiseringen er en anden sag. Måske finder du ikke lige præcis det produkt, du har i tankerne her på siden. Da er det bare at ringe og spørge. Det meste kan lade sig gøre!

Eksempler på opgaver

 • Mindmap med visualisering af fokusområder i kunderelationer
 • Illustration af PowerPoint om ergonomi til leverandører
 • Visualisering af strategidokumenter
 • Plakat af personalepolitik
 • Redesign af circular economy cascade model

 

 

bringing-values-to-life_15juni2014_2Animation

Lidt i forlængelse af Graphic Recording findes den tegnede video. Det er korte og koncise videoer typisk af 3-5 minutters varighed. På engelsk refereres de til som pen-and-voice. Man ser hånden tegne budskaberne frem i takt med at en speaker læser sig igennem manuskriptet.

Video er en uhyre effektiv måde at formidle budskaber på, hvad enten det handler om at formidle en ny strategi internt i organisationen eller forklare en ny feature ved et eksisterende produkt eksternt.